duminică, 17 iulie 2011

COMUNICAT

Adunarile lunare ale membrilor scmd Lugoj  pe trimestrul 3 vor avea loc in continuare la Casa de cultura a Sindicatelor Lugoj odata pe luna in zilele de luni orele 18.00 dupa cum urmeaza:
                25 iulie 2011
                29 august 2011
                26 septembrie 2011
Va rugam sa acordati timp si importanta acestor adunari care sunt pentru si in folosul unitati scopurilor si luptei pe care o avem de sustinut pentru apararea drepturile noastre ,in care e necesar sa fim foarte uniti si nu delasatori si indiferenti fata de legimitatea luptei noastre. 
                                     Lupta decisiva , cea mai grea, se va da pentru pensiile revizuite!!!  

marți, 5 iulie 2011

IMPORTANT

               STIATI CA OPRIRILE LA CASS PE INTREAGA PENSIE SUNT ILEGALE ?

Cu toate acestea se practica tacit(cu cine ţine) pentru indestularea camarilei portocalii.

Ei bine, nu putine sunt persoanele care au facut plangere prealabila catre Casele  Sectoriale de

Pensii(si “civilii” pot adresa  aceasi plangere catre Casa Sectoriala de Pensii unde sunt arondati)

Si au avut success ! Care se prinde bine-revine la normal, care nu sa plateasca in continuare( asta este deviza lor).
Stimati camarazi va prezint mai jos un model de Plangere Prealabila care circula prin mai multe judete si care a dat roade.Daca considerati ca i-am inbuibat destul pe basescu ,boc ,Roama de Plescoi si camarilla portocalie ,nu mai ezitati; sa le cerem bani inapoi.

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul…………………….domiciliat  in…………………………………….
Strada…………………nr…….bl….sc…..et….ap….,pensionat in baza Deciziei de pensionare nr………….din………cod  asigurat………….C.J.P………………..in baza dispozitiilor Legii nr.
544/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare, formulez
prezenta

PLANGERE  PREALABILA

Impotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CASS din cuantumul pensiei aflate in plata.
La primirea talonului de pensie afferent lunii mai(ex.), in data de 16.05 2011(ex.), am constatat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele:CASS………de lei si impozit pe venit……….Lei. Avand in
vedere cuantumul cotei CASS, este evident ca procentul de 5,5% este calculat pentru cuantumul
total al pensiei si nu  doar pentru catimea care depaseste  740:….x5,5%=…..lei                                 si nu(….-740)x5,5%=…..lei.
Modul de calcul este vadit eronat si incalca dispozitiile OUG 117/2010.
In conformitate cu dispozitiile art.296,pct.9 din Codul fiscal,asa cum a fost el modificat prin OUG 11/2010-baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate 
Fondului national unic de asigurare de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea
Cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.
Formularea OUG nr.117/2010 este extrem de clara si dincolo de orice posibilitate de implementare:
Baza lunara de calcul o reprezinta veniturile de pensii care depasesc 740 lei, iar contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa dispuneti corectarea erorii produse in calculul cotei CASS retinute in mod necuvenit, incepand cu luna ianuarie 2011, din cuantumul total al pensiei si, pe cale de consecinta sa dispuneti restituirea sumelor retinute fara titlu precum si retinerea corecta a cotei CASS de acum inainte.


Semnatura                                                                  Data