duminică, 29 ianuarie 2012In dosarul 1920/30/2011 (M.Ap.N),Casa sectoriala de pensii M.Ap.N a depus recurs la data de 25.01.2012.
Precizez ca Tribunalul Timis a admis in parte actiunea introdusa.Nu este afisat termenul de recurs la C.Apel Timisoara

duminică, 8 ianuarie 2012

NOTIFICARE CARE SE TRIMITE IN MOMENTUL IN CARE NU ATI PRIMIT RASPUNS LA CONTESTATIE IN TERMENUL LEGAL(45 de zile calendaristice)

Către Comisia de ________________                                                                                  de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a _________________--

Subsemnatul_________________________,             domiciliat în _______________________________ jud. Timiş, identificat cu C.I. seria____ nr._______, CNP ___________________, vă transmit următoarea :
    NOTIFICARE
Prin care vă aduc la cunoştinţă faptul că termenul în care dumneavoastră trebuia să soluţionaţi şi să comunicaţi răspunsul la contestaţia formulată şi comunicată în data de ___________de subsemnatul, împotriva deciziei __________                                         nr. ___      /___       , emisă de Casa Sectorială de Pensii a ______________                     este depăşit cu un număr de________ zile.

Pe cale de consecinţă vă solicit să dispuneţi de urgenţă soluţionarea contestaţiei despre care am făcut vorbire mai sus precum şi comunicarea răspunsului în termenul cel mai scurt posibil.

În situaţia în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vedem nevoiţi să vă acţionăm în judecată, urmând ca dumneavoastră să suportaţi cheltuielile ocazionate cu această procedură.

Semnătura ,                                                                                       Data,

GHD DEMERSURI RECTUALIZAT LA PRIMIREA DECIZIEI DE REVIZUIRE PENSIE

GHID DEMERSURI—SUSTINERE CONTESTATII
Biroul operativ al Filialei 1 Lugoj a SCMD, , aduce la cunoştinţa  următorele :
Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:
1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);
2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii- una va rămâne la dumneavoastră;
3) După dupa 45 zile de la data depunerii contestaţiei,  nu aţi primit răspuns la aceasta,  veţi suna imediat la: Tel. 0727831119/0736601067 pentru predarea   documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);TRIMITETI NOTIFICARE  de aducere la cunostinta “Comisiei de solutionare contestatii pensii de pe langa casa sectoriala pensii de care apartineti faptul ca nu s-a raspuns in termenul legal de maximum 45 calculate calendaristic(mandat cu confirmare de primire)
4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile),  veţi suna imediat la : Tel. 0727831119/0736601067 pentru predarea  documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).
ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (3 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită
5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:
a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o);
a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);
a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);
a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 3 exemplare;
a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);
a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);
a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;
a8) Copie după actul de identitate al petentului.
B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4)  veţi lua legatura  imediat cu lt. col.(r) DARABAN-Telefon0727831119/073660167 pentru predarea documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:
b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);
b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în Lugoj.
b3)Copie notificare
Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.Ca şi până acum, pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula copie conform cu originalul şi semnătura.
FOARTE IMPORTANT !!!
- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;
- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI TRIMIS NOTIFICARE SI DEPUS LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;
- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMD DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.
ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !
ALTE PRECIZĂRI
ORI CE TRIMITERE PRIN POSTA SE JUSTIFICA CU MANDAT  DE CONFIRMARE PRIMIRE (bon fiscal de la posta care sa confirme expeditia daca nu soseste confirmarea de primire)
- sperăm că am învăţat din experienţa paşilor 1a şi 1b şi vom acţiona cu maximă promptitudine. Lupta decisivă, cea mai grea, se va da pentru pensiile revizuite!
ATENŢIE !Chiar dacă pensia revizuită este mai mare decât cea aflată acum în plată,ea poate fi contestată dacă nu a fost calculată corect (lipsesc perioade din activitate, lipsesc sporuri, nu a fost luată corect în calcul contribuţia pentru pensia suplimentară etc). Deci pensia revizuită poate fi chiar şi mai mare !
- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.
Adrese utile
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MApN, Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6;cod postal 061352
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MAI, Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, sector 4; cod postal 040131

vineri, 6 ianuarie 2012

ANUNT FOARTE IMPORTANT !!!!

Pentru informatii privind intocmirea CONTESTATIEI la DECIZIA de REVIZUIRE a PENSIEI MILITARE sunati la:TEL.0727831119/0736601067

miercuri, 4 ianuarie 2012

PENTRU COLEGII CARE AU LUCRAT SI IN CIVILIE, INAINTE SAU DUPA IESIRE LA PENSIE
CE TREBUIE FACUT?
 1. Sa va duceti la Casa judeteana de pensii
 2. La Casa de pensii,(avand C.I. asupra dvs.) se face o cerere , se plateste la caserie 15 iei si se obtine Adeverinta de venituri in baza declaratiilor  privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata  catre bugetul asigurarilor sociale de stat
 3. Se face o copie la respective adeverinta
 4. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare dupa data inscrierii la pensie(vezi modelul atasat)
 5. Se anexeaza  la respective cerere:
  • Adeverinta eliberata  de Casa judeteana de pensii in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si       a obligatiilor de plata catre  bugetul asigurarilor sociale de stat, in original si copie
  • Carte de identitate, in copie;
  • Ultimul talon de pensie( pe luna aprilie ex.) in copie;
  • Baza legala ( extras) pentru recalcularea  pensiei militare prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrieri la pensie,(vezi documentul atasat)
 6. Se introduce documentele intr-un plic ,si se trimit prin C.N.,,Posta Romana “S.A.(cu confirmare primire) la Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N (str. DrumulTaberei, nr.6-9,sector 6,Bucuresti Cod Postal 061416);a M.A.I.(str.George Georgescu,nr.3,sector 4,Bucuresti,Cod Postal 040131)
 7. Dovada trimiterii documentelor ( chitanta) si confirmarea de primire se ataseaza la copia  documentelor  ce au fost trimise la Casa  de pensii sectoriala a M.Ap.N.;M.A.I.
IMPORTANT: Conform art.134 alin.(7) din Hotararea Guvernului nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice  drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea . Deci ,cu cat faceti mai repede cererea cu atat aveti mai mult de castigat                                                                                                  BAZA LEGALA (EXTRAS)
PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE
  *art.107, alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Art.107……………………………………………………………………………………
     “(4)Pensionarii pentru limita vârstă care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei,in conditiile legii”

 *  art.134 alin(2) si (3) din HotarareaGuvernului nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Art.134……………………………………………………………………………………..
 “(2) Pensia pentru limita de varsta  poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
   (3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensie.”
       *  art. 2, alin. (1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor:
Art.2  “-(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art.1devin pensii pentru  limită de vârstă in inţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.”
*  art.171 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art.171-“La data intrarii in vigoare aprezentei legi, pensile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusive categoriile de pensii prevazute la art. 1 dinLegea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, devin pensii in intelesul prezentei legi.”

MODEL CERERE:
                                                                                          Nr………………..din……………


                                                              
     


 CERERE
                        
        de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare                                                           realizate dupa data inscrierii la pensie
Catre :                                                                                                                                  Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării     
                                                           Nationale


   

 Subsemnatul col.(r.)____________________________,avand codul numeric personal nr.________________,domiciliat in localitatea___________________,Str.____________
nr.___,Bl.___, Sc.__,ap.___,judet__________, posesor al actului de identitate seria.___nr.___________,eliberat de_____________la data de____________, nascut la data de_____________in localitatea____________, jud.___________, fiul lui__________ si al________________, cu dosar de pensie nr.___________,telefon____________, in baza art. 107 , alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si având in vedere că , potrivit art.2, alin.(1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de vârstă prin efectul legii şi şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limita de vârstă, potrivit art. 171 din Legea nr.263/2010


solicit

recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie.

În acest scop depun urmatoarele:

*Adeverinta eliberata de Casa judeteana de pensii Timis in baza  declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat,____pagini, in original si copie;(Legea 263/2010, art. 159, alin. 3)

*Carte de identitate seria___nr.____________, eliberat de_____________, 1 pagina, in copie;

*Ultimul talon de pensie, 1 pagina, in copie;

*Baza legala(extras) pentru recalcularea  pensiei militare prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie, 1 pagina ,in copie;
   
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
  
     In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
   
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

Documentul contine:-____pagini(cererea)
                                 -____pagini(4 anexe)
Data……………….                                             Semnatura…………….


     

marți, 3 ianuarie 2012

COMUNICAT Filiala 1 Lugoj

Luni 09.01 2012 orele17.00  adunare membri SCMD Filiala 1 Lugoj in sala de cultura a sindicatelor Lugoj

luni, 2 ianuarie 2012