marți, 18 septembrie 2012

COMUNICAT

Stimati colegi,
Biroul Operativ al Filialei 1 Lugoj,a stabilit data desfasurarii adunarii generale pe anul 2012 si ordinea de zi.

Ca urmare ,va comunicam urmatoarele:

1.Adunarea generala aFilialei 1Lugoj va avea loc in data de24.09 2012, orele 17.00, la Casa de cultura a sindicatelor.

Ordinea de zi a adunarii generale va fi urmatoarea:

             
a. Bilantul activitatii filialei in perioada martie 2011-august 2012;

b. Executia bugetului filialei pe 2011 si stadiul executiei pe 2012;

c.Analizarea proiectelor de hotarari care vor fi dezbatute in CNR;

d.Alegerea/reconfirmarea membrilor Biroului operativ al Filialei;


e.Stabilirea  mandatului de delegare a filialei la CNR, ce va avea loc in octombrie 2012;

f.Darea citiri scrisori memorandum adresata Primului ministru al Romaniei privind revizuirea pensiilor militare si exprimarea adeziuni la aceasta prin semnarea ei de catre membri Filialei;

In cadrul Adunarii generale se va prelucra si "Proiectul Ordonantei de Urgenta"

privind unele masuri in domeniul pensiilor.De asemenea,se va da citire listei cu membri de sindicat care nu au achitat cotizatia pe 2012 si se va supune la vot adunarii generale, excluderea lor din SCMD.

Documentul cu cei propusi pentru excluderea din SCMD si aprobat de adunarea generala,va fi

prezentat CNR pentru validare.Lista cu cei care nu au platit cotizatia pe 2012 va fi prezentata in cadrul adunarii generale a Filialei din 24.09 2012, respectiv, 26.09 2012.

2.In situatia in care nu se indeplineste cvorumul de 50% plus unu, se convoaca din nou adunarea generala pentru 26.09 2012. In aceasta situatie ,hotararile se vor lua cu majoritatea simpla a celor prezenti la adunare.

       Atentionez pe toti membri de sindicat care nu si-au indeplinit obligatiile statutare minime, prin neplata cotizatiei de membru,asupra respectarii prevederilor statutare.

                                             Cu salutari de bine,
                    Presedinte SCMD,Filiala 1 Lugoj
                    Col.(r) Tuca Dorin