marți, 22 ianuarie 2013

ANUNŢ IMPORTANT!

Membri filialei sunt anunţaţi a achita cotizaţia anuală la BRD pentru a putea participa la evenimentele viitoare ale SCMD (activităţi de contestare,instanţe,mitinguri unde se solicită legitimare).Chitanţa se predă secretarului filialei pentru a fi comunicată.