luni, 2 mai 2011

Legea 53/2011

D-nul Oprea neavand 20 de ani in randul cadrelor active tanjea dupa portul tinutei militare......

7.Articolul 27 va avea urmatorul cuprins: 
,,Art.27.--La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrele militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si cei care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin.1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare."

avansarea la exceptional a ciracilor--este asigurata de:
 13.La articolul 53, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul continut:
,,Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult doua inaintari in grad inainte de termen si/sau in mod exceptional, cu exceptia celor care executa misiuni speciale sau in afara teritoriului national."

29.La articolul94, alineatul 2 va avea urmatorul continut:
,,Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad."